Usnesení zastupitelstva č.14

Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující paní Eliškou Skálovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1118/36 o výměře 2 m2

Číslo zastupitelstva: 19
č. 14
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ  Praha 16 a kupující paní Eliškou Skálovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1118/36, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 2 m2, na němž se nachází část stavby bez čp/če – garáže ve vlastnictví kupující.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 260 x
Vytisknout