Usnesení zastupitelstva č.12

Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím Bytovým družstvem Prvomájová, Prvomájová 265/28, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 526/1

Číslo zastupitelstva: 19
č. 12
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím  Bytovým družstvem Prvomájová, Prvomájová 265/28, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 526/1, zahrada o výměře 790 m2 v k.ú. Radotín. 

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 186 x
Vytisknout