Usnesení zastupitelstva č.20

Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jaroslavem Vejnarem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/56 o výměře 21 m2

Číslo zastupitelstva: 19
č. 20
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jaroslavem Vejnarem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/56 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2, na které se nachází stavba bez čp/če – garáž ve vlastnictví kupujícího. 

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 176 x
Vytisknout