Usnesení zastupitelstva č.19

Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jindřichem Šalomem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/55 o výměře 22 m2

Číslo zastupitelstva: 19
č. 19
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jindřichem Šalomem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/55, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 22 m2

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 220 x
Vytisknout