Usnesení zastupitelstva č.21

Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Oldřichem Šťastným, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/5 o výměře 20 m2

Číslo zastupitelstva: 19
č. 21
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Oldřichem Šťastným, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/57 v k.ú. Radotín o výměře 20 m2, na kterém se nachází stavba bez čp/če – garáž ve vlastnictví kupujícího.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 183 x
Vytisknout