Usnesení zastupitelstva č.11

Uznáním vlastnického práva manželů Víta Frajera a Stanislavy Frajerové, Praha 5 – Radotín z titulu vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 2610/A

Číslo zastupitelstva: 19
č. 11
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uznáním vlastnického práva manželů Víta Frajera a Stanislavy Frajerové, Praha 5 – Radotín z titulu vydržení vlastnického práva k části pozemku parc.č. 2610/4 v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2610/A o výměře 8 m2 tvořící nesoulad skutečného stavu se stavem zápisu v katastru nemovitostí.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 226 x
Vytisknout