Včera byla řeka na I. stupni

Povodňová bdělost 29.5.2014Ve čtvrtek 29. května okolo 10. hodiny dopoledne dosáhla řeka Berounka v Berouně I. stupně povodňové aktivity. Poté mírně stoupala a kulminovala okolo 13. hodiny v Berouně a v Radotíně přibližně v 18 hodin. Po kulminaci začala pomalu klesat a I. stupeň povodňové aktivity pominul.

Na základě zrušení platnosti výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu PVI_37/14, probíhá nadále již jen běžný monitoring a i nadále příslušná pracoviště Úřadu městské části Praha 16 monitorují předpokládaný vývoj jak počasí, tak i stavu na vodních tocích. 

Povodňová bdělost 29.5.2014 Povodňová bdělost 29.5.2014 Povodňová bdělost 29.5.2014 Povodňová bdělost 29.5.2014 Povodňová bdělost 29.5.2014 Povodňová bdělost 29.5.2014Povodňová bdělost 29.5.2014 Povodňová bdělost 29.5.2014 Povodňová bdělost 29.5.2014 Povodňová bdělost 29.5.2014 Povodňová bdělost 29.5.2014 Povodňová bdělost 29.5.2014

Předpokládaný vývoj dle hydrologické předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu:

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v ČR dnes odpoledne 30.05.2014 a zítra 31.05.2014

Situace:
U většiny sledovaných toků převažovaly poklesy hladin. Nejvíce klesly hladiny v povodí Berounky a Opavy (až 80 cm). Naopak k vzestupům docházelo v důsledku srážkové činnosti v povodí středního Labe, horní Vltavy a na Jesenicku, kde srážkové úhrny dosahovaly až 29 mm. 1. SPA byl včera v odpoledních hodinách překročen na Metuji v Krčíně a opětovně se krátkodobě zvedla hladina Černého potoka ve Velké Kraši.
V noci začala stoupat hladina Mrliny ve Vestci, kde je aktuálně překročena úroveň 1. SPA. V povodí Berounky hladiny vodních toků klesají. 1. SPA trvá na Berounce ve Zbečně a na Klabavě v Nové Huti.

Předpokládaný vývoj:
Hladiny vodních toků budou setrvalé nebo budou mít klesající tendenci. V povodí středního Labe jsou hladiny v důsledku včerejších srážek mírně rozkolísané.
V oblasti Jesenicka může docházet vzhledem k očekávaným srážkám a předchozímu nasycení povodí ke kolísání hladin kolem úrovně 1. SPA.
V povodí Berounky klesnou v nočních hodinách hladiny vodních toků pod úroveň 1. SPA. Hladina Mrliny stále stoupá, kulminační průtok očekáváme dnes odpoledne.

 

Zveřejněno: 30.05.2014 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 2401 x
Vytisknout