• Přidělené dotace 2018

  10.04.2018 / Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém XX. zasedání dne 26. března 2018 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.
 • Dotace na rok 2018 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

  01.02.2018 / Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 1297/2018 ze dne 24. ledna 2018 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2018. V tomto roce bylo na dotace vyčleněno 1,1 milionu Kč.
 • Přidělené dotace 2017

  03.04.2017 / Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém XVI. zasedání dne 29. března 2017 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.
 • Dotace v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

  01.02.2017 / Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 878/2017 ze dne 25. ledna 2017 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2017. Na dotace je vyčleněno 1,1 milionu Kč. Žádosti se přijímají do 28. února.
 • Přidělené granty 2016

  04.04.2016 / Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém X. zasedání dne 30. března 2016 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.
 • Městská část Praha 16 vyhlašuje granty na rok 2016 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

  01.02.2016 / Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 476/2016 ze dne 27. ledna 2016 vyhlásila pravidla pro udělení grantů pro rok 2016. Žádosti o grant se přijímají do 29. února do 12 hodin v Podatelně úřadu.
 • Přidělené granty 2015

  24.03.2015 / Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém IV. zasedání dne 18. března 2015 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.
 • Grantový program na rok 2015

  02.02.2015 / Rada městské části Praha 16 vyhlásila Grantový program podpory sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit v Radotíně na rok 2015 určený pro nestátní neziskové organizace.
 • Přidělené granty 2014

  31.03.2014 / Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém XVIII. zasedání dne 26. března 2014 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.
 • Grantový program na rok 2014

  24.02.2014 / Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 1101/2014 ze dne 29. ledna 2014 vyhlásila Grantový program podpory sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit v Radotíně na rok 2014 určený pro nestátní neziskové organizace.
123