Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Oddělení evidence obyvatel Odboru občansko správního. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 4.12.2017 do 12 hodin.

Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici:

REFERENT/REFERENTKA ODDĚLENÍ EVIDENCE OBYVATEL A OSOBNÍCH DOKLADŮ 
ODBORU OBČANSKO SPRÁVNÍHO

Pracovní poměr na dobu:  NEURČITOU

Místo výkonu práce:  Úřad městské části Praha 16

Termín nástupu:  2.1.2018

Platová třída:  8.

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1)  Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

2)  Další stanovené podmínky:

a)  vzdělání minimálně středoškolské s maturitou

b)  komunikační schopnosti a příjemné vystupování

c)  aktivní znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba)

d)  psychická odolnost

e)  vysoká flexibilita, spolehlivost a pečlivost.

Výhody:

a)  praxe ve veřejné správě

b)  znalost legislativy pro správní činnost při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů (zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění,zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, a související předpisy)

c)  řidičské oprávnění skupiny B.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

a)  údaje stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona

b)  strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona

c)  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona

d)  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona. 

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 4. 12. 2017 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.

Další informace:  Lenka Čermáková, tel.: 234 128 247.                                                                                                       

Praha 16. říjen 2017

Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16

Zveřejněno: 16.10.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1705 x
Vytisknout