Vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici pokladní/pokladník Kina Radotín. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 29. listopadu 2017 do 12.00 hodin.

Městská část Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupená 1. zástupcem starosty Městské části Praha 16 vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
 POKLADNÍ/POKLADNÍK KINA RADOTÍN
 

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Městská část Praha 16
Termín nástupu: 5. 12. 2017
Platová třída: 6.
Pracovní úvazek: 130 hodin měsíčně
Celoroční pracovní doba: 

  • Úterý  16.30 – 22.00 hodin 
  • Středa  16.30 – 22.00 hodin
  • Čtvrtek  16.30 – 22.00 hodin
  • Pátek  16.30 – 22.00 hodin
  • Sobota  15.00 – 22.00 hodin
  • Neděle  15.00 – 19.00 hodin – cca 1krát měsíčně – září až duben

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:
Stanovené podmínky:

a)  způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
b)  vzdělání středoškolské s maturitou nebo střední vzdělání s výučním listem
c)  psychická odolnost a samostatnost
d)  časová flexibilita (večerní, víkendová, mimořádná představení) a spolehlivost
e)  pečlivost, komunikační schopnosti a příjemné vystupování.

Výhody:

  • znalost anglického nebo francouzského jazyka
  • znalost práce s PC (Internet, Microsoft Office, pokladní systém CINEMAWARE po zaučení).

Součástí přihlášky k výběrovému řízení budou:

a)  základní údaje o uchazeči (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis, kontaktní telefon, případně e-mail)
b)  strukturovaný životopis
c)  souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Vybraný uchazeč doloží bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) a předloží doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášku zašlete nejpozději do 29. listopadu 2017 do 12.00 hodin, nejlépe e-mailem: kancelar@praha16.eu, nebo na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ: 153 00, případně předejte do podatelny s uvedením odesílatele a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.
 

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, e-mail: petra.mrazkova@praha16.eu, tel.: 234 128 202.

Další informace: Jiří Rydrych, vedoucí Kina Radotín, e-mail: kinoradotin@email.cz, tel.: 604 353 654.

Praha 13. listopadu 2017

Mgr. Miroslav Knotek
1. zástupce starosty Městské části Praha 16

Zveřejněno: 13.11.2017 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 816 x
Vytisknout