Záměr prodeje pozemku parc.č. 2293 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2293, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Radotín vlastníkům pozemku parc.č. 2291 v k.ú. Radotín. Pozemek je evidován na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 15. 11. 2017 usnesením č. 1214/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. XIX/26/17.

záměr (pdf, 193 kB)

Zveřejněno: 02.01.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 305 x
Vytisknout