Záměr směny pozemků

Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr směny části pozemku parc.č. 2583/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2583/7 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 ve vlastnictví Hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 962 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 962/2 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 v podílovém spoluvlastnictví vlastníků pozemků parc.č. 961 a 962 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 20. 9. 2017 usnesením č. 1138/2017 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. XIX/29/17.

záměr (pdf, 210 kB)

Zveřejněno: 02.01.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 406 x
Vytisknout