Usnesení rady č.1246

Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojka technické infrastruktury k novostavbě RD na pozemku parc.č. 2142/1 v k.ú. Radotín“ na pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín (ul. Plánická), ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem Petrem Ivančákem a Alicí Ivančákovou, Praha 5 – Radotín

Číslo rady: 82
č. 1246
Ze dne 29.11.2017

rada  s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „Přípojka technické infrastruktury k novostavbě RD na pozemku parc.č. 2142/1 v k.ú. Radotín“ na pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín (ul. Plánická), ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem Petrem Ivančákem a Alicí Ivančákovou, Praha 5 – Radotín.

Zveřejněno: 05.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 209 x
Vytisknout