Usnesení rady č.1244

Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou stranou Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5 - Smíchov a oprávněnou stranou MČ Praha 16 za účelem zřízení služebnosti ve věci strpění umístění a provozování stavby výústních objektů do toku řeky Berounky a zpevněné plochy na pozemku parc.č. 2640 v k.ú. Radotín vybudovaných v rámci stavby Místa u řeky

Číslo rady: 82
č. 1244
Ze dne 29.11.2017

rada  s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou stranou Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5 - Smíchov a oprávněnou stranou MČ Praha 16 za účelem zřízení služebnosti ve věci strpění umístění a provozování stavby výústních objektů do toku řeky Berounky a zpevněné plochy na pozemku parc.č. 2640 v k.ú. Radotín vybudovaných v rámci stavby Místa u řeky.

Zveřejněno: 05.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 234 x
Vytisknout