Usnesení rady č.1263

Zást. STA Mgr. Knotek + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - provoz Mateřské školy Praha - Radotín v době vánočních prázdnin

Číslo rady: 83
č. 1263
Ze dne 13.12.2017

rada  s o u h l a s í 

s omezeným provozem Mateřské školy Praha – Radotín v době vánočních prázdnin, kdy v termínu 22. 12. 2017 a 2. 1. 2018 bude provoz zajišťovat pouze detašované pracoviště Býšovská 1251, Praha - Radotín.

Zveřejněno: 20.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 156 x
Vytisknout