Usnesení rady č.1242

Zást. STA Mgr. Knotek + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - žádost Soukromé mateřské školy a základní školy Petrklíč, náměstí Osvoboditelů 1368, Praha - Radotín o souhlas se záměrem čerpání dotace MŽP – výzva na vybudování úpravy a vybavení dětských hřišť a dětských zahrad v přírodním stylu – Zahrada MŠ Petrklíč

Číslo rady: 82
č. 1242
Ze dne 29.11.2017

rada  s o u h l a s í 

se záměrem Soukromé mateřské školy a základní školy Petrklíč k podání žádosti na čerpání dotace MŽP – výzva na vybudování úpravy a vybavení dětských hřišť a dětských zahrad v přírodním stylu – Zahrada MŠ Petrklíč.

Zveřejněno: 05.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 223 x
Vytisknout