Usnesení rady č.1262

Zást. STA Mgr. Knotek + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - žádost o schválení navýšení kapacity Školní jídelny Praha - Radotín

Číslo rady: 83
č. 1262
Ze dne 13.12.2017

rada  s o u h l a s í 

s navýšením kapacity Školní jídelny Praha - Radotín, Loučanská 1112/3, Praha - Radotín ze současných 1000 na 1300 strávníků od 1. 9. 2018.

Zveřejněno: 20.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 139 x
Vytisknout