Usnesení rady č.1261

Zást. STA Mgr. Knotek + OMH - podpis dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní č. 4075/2017 na zajištění technického dozoru investora pro stavbu „Vestavba školní auly do atria budovy ZŠ včetně rozvodů AV a SCO“ se společností ARAGON ELL, s.r.o., Heřmanice 69, Nová Paka, který se týká prodloužení termínu provádění činnosti

Číslo rady: 83
č. 1261
Ze dne 13.12.2017

rada  s o u h l a s í

s podpisem dodatku č.1 ke smlouvě příkazní č. 4075/2017 na zajištění technického dozoru investora pro stavbu „Vestavba školní auly do atria budovy ZŠ včetně rozvodů AV a SCO“ se společností ARAGON ELL, s.r.o., Heřmanice 69, Nová Paka, který se týká prodloužení termínu provádění činnosti v závislosti na dokončení díla do 31. 5. 2018.

Zveřejněno: 20.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 96 x
Vytisknout