Usnesení rady č.1241

Zást. STA Mgr. Knotek + OMH - záměr řešení budoucího využití území v lokalitě mezi ulicí Prvomájová a vlakovým nádražím pro účel výstavby tréninkové haly ve spolupráci s TJ Sokol Radotín

Číslo rady: 82
č. 1241
Ze dne 29.11.2017

rada  s o u h l a s í 

se záměrem řešení budoucího využití území v lokalitě mezi ulicí Prvomájová a vlakovým nádražím na pozemcích parc. č. 528/2, 528/4, 528/6, 528/9, 528/11, 528/13, 528/14 a 528/17 v k.ú. Radotín pro účel výstavby tréninkové haly ve spolupráci s TJ Sokol Radotín. 

Zveřejněno: 05.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 173 x
Vytisknout