Zpráva o činnosti úseku kontroly za rok 2014

Zpráva o činnosti živnostenského odboru - úseku kontroly za rok 2014

Úsek kontroly prováděl po celý rok průběžnou kontrolu na dodržování povinností stanovených ustanoveními podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů; vykonávali dozor podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;  vykonávali dozor nad dodržováním nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů; vykonával dozor podle zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2014 bylo provedeno na úseku kontroly celkem 101kontrolních šetření. Z toho 78x  byla zahájena kontrola podnikatele (45x u fyzických osob a 33x u právnických osob). Kontroly byly zaměřeny převážně na označování sídel právnických osob, kontrolu sídel fyzických osob, pokud se lišilo od bydliště

a na vybrané provozovny, některé ve spolupráci s ČOI. Z celkového počtu kontrol bylo 19 kontrol zaměřeno pouze na prodej alkoholických nápojů nad 15%  obsahu  etanolu  a 19 kontrol bylo provedeno na základě podnětů od občanů a institucí a téměř vždy se jednalo o podněty oprávněné. Bylo uskutečněno 8 místních zjištění. 

Z celkového počtu 78 zahájených kontrol byly zjištěné nedostatky 26x  vyřešeny uložením pokuty v blokovém řízení a 5 pokut bylo uloženo v příkazním řízení. Pracovníci kontroly zahajovali 2x správní řízení z důvodů neoprávněného podnikání a 5x bylo živnostenské oprávnění z důvodu nedoložení právního vztahu k sídlu zrušeno. Úsek kontroly prováděl výběr místních poplatků za tržní místa před prodejnou Albert a prováděl zde i pravidelnou kontrolu. Byly zkontrolovány akce, které během roku pořádala Městská část Praha 16.

Zveřejněno: 22.01.2015 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 1648 x
Vytisknout