Zpráva o kontrolách příspěvkových organizací 2014

Zpráva o výsledcích kontrol dle zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 

Městská část Praha 16 je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací:

  • Základní škola Praha – Radotín
  • Mateřská škola Praha – Radotín
  • Školní jídelna Praha – Radotín
  • Technické služby Praha – Radotín

 

Dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole provádí městská část v těchto organizacích finanční kontrolu.

V r. 2014 byla provedena kontrola hospodaření ve všech zřizovaných organizacích:

  • Základní škola Praha – Radotín - kontrola za období 1-12/2013
  • Mateřská škola Praha – Radotín - kontrola za období 1/2013-9/2014
  • Školní jídelna Praha – Radotín -  kontrola za období 10/2013–12/2013
  • Technické služby Praha – Radotín - kontrola za období 10/2013 - 6/2014 a kontrola čerpání poskytnutých dotací na provoz Sběrného dvora.

Na žádné z příspěvkových organizací nebyla zjištěna žádná závažná pochybení dle § 22 zák. č. 320/2001 Sb.

 

Městská část provádí veřejnosprávní kontrolu u příjemců grantů poskytnutých z rozpočtu městské části. V r. 2014 obdrželi finanční prostředky 59 příjemců, zkontrolováno bylo 59 příjemců. Finanční prostředky byly použity dle účelu, na který byly poskytnuty.

Zveřejněno: 02.02.2015 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 1814 x
Vytisknout