Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
17.01.201801.02.2018
Záměr pronájmu pěti částí pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu pěti částí pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín označených ve výkresu jako části C, D, F, G, H. Pozemek parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín je zapsaný na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 10. 1. 2018 usnesením č. 1274/2018.
16.01.201831.01.2018
Záměr pronájmu reklamních ploch MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout reklamní plochu u objektu č.p. 1078-1079, Sídliště, Praha - Radotín.
15.01.201831.01.2018
Konkursní řízení na ředitele/ředitelku Školní jídelny Praha - Radotín Úplné přihlášky do konkursního řízení se všemi požadovanými přílohami je třeba doručit do podatelny ÚMČ Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín nejpozději do 31. ledna 2018 do 12.00 hodin.
12.01.201827.01.2018
Usnesení Polyfunkční dům Zbraslav Praha - Zbraslav, Kaškova č.p. 615
11.01.201826.01.2018
Výzva k podanému odvolání Dělení pozemku parc. č. 2071 k.ú. Lipence
10.01.201825.01.2018
Oznámení pokračování územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Bytové domy Radotín A,B" Praha ř-Radotín, mezi komunikacemi U Jankovky, Věštínská a Vrážská
09.01.201824.01.2018
Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností Protipovodňová opatření v průmyslovém areálu Praha - Radotín, Opatření na kanalizaci, Praha 5 - Radotín Výpadová
05.01.201831.12.2018
Schválený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XIX/2017 dne 18.12.2017.
03.01.201818.01.2018
Usnesení - Zastavení řízení "Kavárna s galerií a bytem kavárníka" Praha - Velká Chuchle, lokalita Na Hvězdárně, Hvězdářská
03.01.201818.01.2018
Rozhodnutí - prodloužení platnosti Polyfunkční dům Na Hvězdárně, Praha 5 - Velká Chuchle, při komunikaci Na Hvězdárně a Novochuchelská
02.01.201818.01.2018
Výzva k vyjádření (odvolání) Stavba plynové kotelny v bytovém domě Václava Rady 1470/5, Praha-Zbraslav
02.01.201818.01.2018
Záměr prodeje id. 1/2 pozemku parc.č. 1598/1 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje vlastnického podílu id. ½ pozemku parc.č. 1598/1, zahrada o celkové výměře 1093 m2 v k.ú. Radotín vlastníkovi zbývajícího vlastnického podílu id. ½. Pozemek je evidován na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 11. 2017 usnesením č. 1233/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. XIX/27/17.
02.01.201818.01.2018
Záměr prodeje pozemku parc.č. 2293 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2293, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Radotín vlastníkům pozemku parc.č. 2291 v k.ú. Radotín. Pozemek je evidován na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 15. 11. 2017 usnesením č. 1214/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. XIX/26/17.
02.01.201818.01.2018
Záměr prodeje dvou částí pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje první části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/8 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 vlastníkovi pozemků parc.č. 2159 a 2160 v k.ú. Radotín a druhé části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/7 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 vlastníkovi pozemků parc.č. 2158/1 a 2158/2 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 20. 9. 2017 usnesením č. 1136/2017 a 1137/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. XIX/25/17.
02.01.201818.01.2018
Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/29 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/29, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Radotín vlastníkovi stavby bez čp/če (garáže) na pozemku postavené. Pozemek je evidován na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 4. 10. 2017 usnesením č. 1153/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. XIX/28/17.
02.01.201818.01.2018
Záměr směny pozemků Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr směny části pozemku parc.č. 2583/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2583/7 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 ve vlastnictví Hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 962 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 962/2 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 v podílovém spoluvlastnictví vlastníků pozemků parc.č. 961 a 962 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 20. 9. 2017 usnesením č. 1138/2017 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. XIX/29/17.
14.12.201727.01.2018
Oznámení starosty o nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů Oznámení starosty o nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně pro II. kolo volby konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
14.12.201727.01.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
14.12.201731.12.2018
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha - Radotín, Školní jídelna Praha - Radotín, Technické služby Praha - Radotín a Základní školy Praha - Radotín na r. 2018 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2019 - 2020.
20.11.201727.01.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území Městské části Praha 16 Sídla volebních okrsků na území Městské části Praha 16 (Radotín) pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně pro II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
01.11.201731.01.2018
Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu zveřejňuje nabídku nepronajatých/nepropachtovaných pozemků.
06.06.201730.06.2018
Závěrečný účet hospodaření za rok 2016 Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 16 za rok 2016
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.