Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
21.06.201806.07.2018
Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu č.p. 1063/3, Sídliště, Praha - Radotín.
20.06.201806.07.2018
Oznámení Oznámení
20.06.201827.06.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 27.6.2018 PRE Distribuce oznamuje, že dne 27.6.2018 v době od 8.00 do 15.00 hodin, dojde k přerušení dodávky elektřiny v části ulic Macháčkova a Ke Zděři, Praha 16-Radotín.
18.06.201827.07.2018
Vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru občansko správního, Úsek vnitřní správy (agenda přestupků). Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 27. července 2018 do 12.00 hodin.
15.06.201827.07.2018
Oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území. Magistrát hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje oznamuje zahájení projednávání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) společným jednáním a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.
15.06.201830.06.2018
Výzva - vyjádření k podanému odvolání "Obytná lokalita Zbraslav - Závist, inženýrské sítě a komunikace k pozemku parc.č. 3101/1, k.ú.Zbraslav" Praha 5-Zbraslav, lokalita Závist
15.06.201830.06.2018
Výzva - vyjádření k podanému odvolání "Obytná lokalita Zbraslav- Závist, etapa I." Praha 5-zbraslav, lokalita Závist
14.06.201829.06.2018
Usnesení - Zastavení řízení Dostihová - Strakonická - Protihlukové opatření Praha 5 - Velká Chuchle, při komunikaci Strakonická, Dostihová
12.06.201831.08.2018
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže MČ Praha 16 vyhlašuje veřejnou soutěž na provozování zubní ordinace v objektu Zdravotnického zařízení Sídliště 1100/32, Praha - Radotín
11.06.201816.07.2018
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Oznámením o konání veřejného projednávání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Odbor územního rozvoje MHMP informuje o zahájení řízení o jeho vydání.
11.06.201826.06.2018
Rozhodnutí - zamítnutí žádosti o vydání změny územního rozhodnutí "BYTY CHUCHLE" Praha 5-Velká Chuchle, Bochníčkova
08.06.201825.06.2018
Opatření Šárovo kolo Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu stavby inženýrských sítí v ul. Šárovo kolo v Radotíně
07.06.201822.06.2018
Opatření K přívozu a bezejmenná č. NN 7240 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel z důvodu parkování vozidel filmové techniky v ul. K přívozu a bezejmenné komunikaci č. NN 7240 (parkoviště U Ondřeje) v Radotíně
07.06.201822.06.2018
Opatření Ke Slivenci Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu pokládky optického kabelu v ul. Ke Slivenci v Lochkově
07.06.201822.06.2018
Opatření Opata Konráda, U Malé řeky, Cisterciácká a Pod Špitálem Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel z důvodu parkování vozidel filmové technicky v ul. Opata Konráda, U Malé řeky, Cisterciácká a Pod špitálem ve Zbraslavi.
06.06.201821.06.2018
Záměr výpůjčky areálu přírodního koupaliště MČ Praha 16 oznamuje záměr výpůjčky areálu přírodního koupaliště - biotopu (tj. pozemků parc.č. 1255/3, 1255/10, 1255/24, 1255/25, 1437/1, 1437/29, 1437/30, 1437/31, 1437/32 a části pozemku parc.č. 1255/7 v k.ú. Radotín; budovy čp. 1648/9 v k.ú. Radotín na pozemku parc.č. 1255/24 v k.ú. Radotín; objektu toalet na pozemku parc.č. 1437/29 v k.ú. Radotín, objektu skladu na pozemku parc.č. 1437/30 v k.ú. Radotín, objektu sauny na pozemku parc.č. 1437/32 v k.ú. Radotín, objektu odpočívárny na pozemku parc.č. 1437/31 v k.ú. Radotín, koupacího biotopu s biologickou částí na pozemku parc.č. 1437/1 v k.ú. Radotín, včetně příslušenství: dvou pokladen, studny, odlučovače lehkých kapalin, závlahy, elektro rozvodů NN, areálového osvětlení, areálového vodovodu a kanalizace, sadových úprav, oplocení, hřiště, rampy, herních prvků a ostatního mobiliáře) obecně prospěšné společnosti Radotínská, o.p.s., U starého stadiónu 1585/9, Praha 5 – Radotín, za účelem provozování a správy přírodního koupaliště - biotopu. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 30. 5. 2018 usnesením č. 1424/2018.
31.05.201830.06.2018
Pražská plynárenská - ukončení návštěv mobilní obchodní kanceláře. Pražská plynárenská, a.s. oznamuje, že ke dni 1.7.2018 ukončuje návštěvy mobilní obchodní kanceláře v Praze 16 - Radotín.
24.05.201802.07.2018
Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Odbor územního rozvoje MHMP informuje o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy oznámením o konání veřejného projednávání návrhu uvedené Aktualizace č. 4 ZÚR HMP.
09.05.201831.07.2018
Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu aktuálně připravil nabídku nepronajatých/nepropachtovaných pozemků na území okresu Praha-město k pronájmu/pachtu.
05.01.201831.12.2018
Schválený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XIX/2017 dne 18.12.2017.
14.12.201731.12.2018
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha - Radotín, Školní jídelna Praha - Radotín, Technické služby Praha - Radotín a Základní školy Praha - Radotín na r. 2018 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2019 - 2020.
06.06.201730.06.2018
Závěrečný účet hospodaření za rok 2016 Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 16 za rok 2016
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.