Dopravní omezení kvůli rekonstrukci křižovatky pod Korunou

V pondělí 15. března začaly hlavní práce na stavbě nejvytíženější radotínské křižovatky pod Korunou. Tu využívají řidiči, kteří přijíždějí od Černošic (po Karlické ulici), od cementárny i od Výpadové ulice. Hlavní radotínská křižovatka projde úpravou, která povede ke zvýšení její kapacity. Investorem stavby je Technická správa komunikací hlavního města Prahy. 

👉 Až do 2. srpna bude automobilová doprava ve směru od Lochkova vedena objízdnou trasou s odbočením do ulice Na Výšince a dále přes náměstí Osvoboditelů. Stejným způsobem pojedou autobusy městské hromadné dopravy. Pro ty řidiče, kteří přijíždějí po Karlické ulici a jedou dále směrem do Lochkova, se nic nemění, využijí stávající trasu.

Křižovatka pod Korunou, 16.3.2021
Objízdná trasa ve směru od Lochkova, vede ulicí Na Výšince, 16.3.2021 

Křižovatka pod Korunou, 16.3.2021 Křižovatka pod Korunou, 16.3.2021

Podle informací z Technické správy komunikací je stavba rozdělena na etapy, podle prací na jednotlivých komunikacích: 

  1. etapa – ul. Pod Klapicí
  2. etapa – ul. Pod Klapicí (propustek + úprava koryta)
  3. etapa – ul. Výpadová (bourací práce – odstranění mostu, zatrubnění potoka, přeložky IS)
  4. etapa – ul. Výpadová – (přeložky IS, komunikace, uliční vpusti)
  5. etapa – ul. Výpadová
  6. etapa – ul. Pod Klapicí (západní strana)
  7. etapa – ul. Karlická (severní strana)
  8. etapa – ul. Karlická (jižní strana)
  9. etapa – areálová komunikace
V rámci této stavby dojde k tzv. zkapacitnění křižovatky Karlická a Pod Klapicí včetně rekonstrukce okolních komunikací. Křižovatka je navržena jako čtyřramenná, řízená světelně signalizačním zařízením. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu a povrch chodníků z mozaikové dlažby. Chodníkové přejezdy jsou navrženy z drobné žulové dlažby. Stavba si svým charakterem vyžádá přeložky sdělovacího vedení, inženýrských sítí a vybudování nového systému veřejného osvětlení. V rámci stavby dojde také k zatrubnění Radotínského potoka, jehož součástí je úprava koryta.

Situace širších vztahů, křižovatka Karlická x Pod Klapicí (zdroj: TSK HMP)

Situace křižovatka Karlická x Pod Klapicí
Související články: 
Začne rekonstrukce křižovatky pod Korunou


Zveřejněno: 16.03.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3821 x
Vytisknout