Legální graffiti u železniční trati

Správa železnic informovala Městskou část Praha 16 o svém záměru realizovat na rekonstruované trase mezi Radotínem a Velkou Chuchlí velkoformátové malby. Na opěrných stěnách podél železniční trati jsou už k vidění motivy koně, anděla a od včerejšího dne se pracuje na obrazu plejtváka. Postupně by měla být vyobrazena další díla vztahující se k Radotínu. Například trilobit a symbol mlýnského kola. 

Zárubní zdi pokryje umění od výtvarníků z Česka a Německa z ateliéru Malujemejinak. Jedná se o takzvaná Mural Art díla, která jsou součástí projektu STONES Mural Praha 2021. Ten zaštiťuje Správa železnic, která je vlastníkem a současně správcem uvedených pozemků. Radotínská radnice není investorem akce, ani jednotlivých děl, proto se k této záležitosti může nejvýše vyjádřit. Doporučila alespoň Správě železnic doplnit motiv, který by se vztahoval k Radotínu, například vzor mlýnského kola nebo trilobita. 

Plejtvák
Vizualizace Správy železnic
Graffiti na zárubní zdi při příjezdu do Radotína bude zobrazovat keporkaka (plejtváka) od Aleše Veselého z atelieru Malujemejinak. 
Vizualizace Správy železnic

„K provedení velkoformátových maleb na zárubních zdech jsme přistoupili z důvodu zabránění poškození sanovaných zdí sprejery,“ uvádí Správa železnic v tiskové zprávě. Předpokládá, že výtvarníci si budou hotová díla vzájemně respektovat a nebudou si je ničit druhotnými nelegálními projevy.

STONES je projekt evropského formátu, pokrývá plochu stěn o rozměru 11 tisíc metrů čtverečních, stěny jsou přitom rozděleny do několika ploch. Každá funguje jako samostatný obraz, má svůj vlastní příběh a koncept. Všechny muraly jsou barevně omezené na šest odstínů barev, aby celé dílo bylo kompaktní a nepůsobilo překombinovaně.

U přejezdu ve Velké Chuchli vznikl motiv koně v běhu. Umělci se při jeho tvorbě inspirovali konstruktivismem, gestickou malbou a dynamikou. Malba se nachází na ploše 900 m2.

V místě stávající železniční zastávky Velká Chuchle je k vidění symbolistický výjev s názvem "Anděl dnešní doby“. Dominuje mu anděl v pokleku s roztaženými křídly. „Pod křídly se odehrává příběh náhodně naskládaných předmětů, které ve výsledném pohledu tvoří zrcadlově symetrickou kompozici, stejně jako křídla anděla. Symboly křídla a kola odkazují na znak, který v historii používaly České dráhy, a sice okřídlené kolo, znamení pohybu, rychlosti a logistiky,“ uvádí Správa železnic. Obraz je vyobrazen na ploše 1100 m2

Na stěně při příjezdu do Radotína vzniká dílo, jehož myšlenkou je prolnutí různých stylů do jednoho obrovského obrazu. Bude mít 500 metrů na délku a průměrně 5,5 metru na výšku. Podílet se na něm bude 18 autorů. Půjde o uznávané výtvarníky z české graffiti a streetart komunity. Malba bude obsahovat prvky moderního graffiti, abstrakce, komiksu, ale i realistické zobrazení keporkaka v životní velikosti v podání Aleše Veselého z atelieru Malujemejinak. Hlavní barvou pozadí bude žlutá, působit by měla jako prozářená sluncem. 

Celý projekt „STONES Mural Praha 2021“ by měl být dokončen do konce srpna letošního roku.


Zveřejněno: 02.07.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3976 x
Vytisknout