V listopadu se Radotín ozelení, začínají další výsadby

Městská část Praha 16 se opakovaně zapojuje do aktivit snažících se zmírnit klimatické změny, které současně přinášejí kultivaci a zkrášlení zelených ploch zejména v centrální části Radotína.

Díky tomu se v letošním roce uskuteční hned dvě vlny výsadeb vzrostlých stromů: na jaře přibylo 56 listnáčů, nyní na podzim to bude 100 stromů. „Pokračujeme v trendu civilizovaného světa a snažíme se pomoci s bojem s klimatickými změnami. Tou nejprůkaznější a jasně viditelnou činností nás jako zástupců města je právě výsadba nových stromů, které ve velkém množství přispívají ke globálním cílům, ale hlavně fungují především v horkých letních dnech ke zlepšení mikroklimatu v jinak rozpálených ulicích,“ vysvětluje důvody stále intenzívnějšího sázení vzrostlých dřevin radotínský starosta Karel Hanzlík.

Ozelení se dalších 14 lokalit, vzniknou také nová stromořadí, například podél „vstupních bran“ do městské části – příjezdových komunikací K Cementárně (22 platanů) a Výpadová (20 javorů). Výsadby budou realizovány dále například na Sídlišti, na náměstí Osvoboditelů či v ulici Jarmily Novotné. „Vysázených 100 stromů v jedné vlně je rekordních, navíc společně s jarními pracemi to letos bude celkem 156 nových přírůstků,“ upřesňuje tajemník úřadu Pavel Jirásek. Celkový počet stromů, které přibyly v Radotíně od roku 2018, tak přesáhne číslo 400.

Přípravné práce začaly v pondělí 8. listopadu a celou akci bude realizovat společnost ANT Services, která zvítězila ve výběrovém řízení s cenou zahrnující nejen výsadbu, ale též 3letou údržbu stromů, zálivku a záruku, vše za cenu 1 290 000 vč. DPH. Potřebné finance budou kryty dotací hlavního města Prahy, kterou se letos opět podařilo městské části získat. „Místa výsadeb jsou v předstihu citlivě vybírána i s ohledem, aby v zemi nekolidovala s umístěnými inženýrskými sítěmi, případně aby stromy nezasahovaly do budoucích projektů a záměrů,“ shrnuje pečlivou přípravu a práci mnoha lidí z radotínské radnice starosta Hanzlík. 

Kde se bude na podzim sázet?
  • Sídliště (areál mateřské školy, u garáží, za zdravotnickým zařízením, u Karlické ulice): sakura ozdobná, javor cukrový, bříza bělokorá, šácholan

  • náměstí Osvoboditelů (park pod Korunou, u Radotínského potoka, nové sídliště): jírovec maďal, morušovník bílý a černý, jeřáb oskeruše

  • K Cementárně („U Kestřánků“, stromořadí v SOU Radotín, park proti Technickým službám Praha-Radotín): platan javorolistý, douglaska, jasan, habr

  • Výpadová („U Ondřeje“, u domu s pečovatelskou službou, stromořadí u Radotínského mostu): javor babyka, javor mléč, platan javorolistý

  • Václava Balého (park u pomníku): šácholan

  • Jarmily Novotné: jabloň mnohokvětá

Mapa výsadba podzim 2021 (pdf, 1,7 MB) Výsadba: jaro 2021Zveřejněno: 09.11.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 703 x
Vytisknout