Staré kotle na tuhá paliva skončí v září 2022

Vytápění pevnými palivy je jedním z nejvýznamnějších zdrojů emisí znečišťujících látek, dodržením zásad správného vytápění je možné dosáhnout výrazného snížení těchto emisí. I při dodržování všech zásad správného vytápění platí, že spalovací zdroje na pevná paliva, tedy kotle, kamna a krby, zůstávají velmi významným zdrojem emisí znečišťujících látek (především prachových částic (PM10 a PM2,5) a na ně navázaného benzo(a)pyrenu).

Jak správně topit a ušetřit

Ministerstvo životního prostředí vydalo průvodce ekonomickým a ekologickým vytápěním domácností pevnými palivy.  Publikace „Jak správně topit a ušetřit“ řeší, jak ušetřit finance správným vytápěním, ale také jak chránit své zdraví a zdraví vašeho nejbližšího okolí a čeho se vyvarovat, aby bylo možné se vyhnout případným pokutám ze strany úřadů za nedodržení zákonných požadavků.

Tato publikace je dostupná ve vestibulu u podatelny ÚMČ Praha 16, Václava Balého 23/3 nebo v elektronické podobě na stránkách ministerstva životního prostředí. 

Související článek: Průvodce Jak správně topit a ušetřit

Zákaz starých kotlů od 1.9.2022

Dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, bude od 1.9.2022 zakázáno provozovat spalovací stacionární zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a které nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace, pokud nesplňují alespoň 3. emisní třídu (dle ČSN EN 303-5).

Třídu kotle je možné zjistit ze štítku kotle nebo návodu k použití, případně ji sdělí pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle.

Pokud kotel nesplňuje alespoň 3. emisní třídu dle výše uvedené normy, je nutné ho vyměnit co nejdříve, nejpozději k 1.9.2022. V současnosti je možné čerpat na jejich výměnu podporu z tzv. „kotlíkových dotací“.

Kotlíkové dotace

Příspěvek na výměnu zastaralého kotle (starý kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy) mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti. Pokryje až 95 % nákladů.

Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022. Na dotace na zastaralé kotle i topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám.

Další podrobnosti ohledně kotlíkových dotací naleznete na následujících stránkách: https://www.sfzp.cz/minimanual-na-kotlikove-dotace-2021-2022

Výměna starých kotlů pro nízkopříjmové domácnosti

V současné době už běží předběžné zjišťování zájmu o  dotaci pro nízkopříjmové domácnosti. Určena je především pro nízkopříjmové domácnosti a pokryje až 95 % nákladů. Jedná se o výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový zdroj vytápění – kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.

Sociálně slabá domácnost je taková, která má průměrný roční čistý příjem na člena domácnosti žadatele, doložený daňovým přiznáním za rok 2020, menší nebo roven částce 170 900 Kč (14 242 Kč na osobu za měsíc). Výjimky z povinnosti prokázat průměrnou výši příjmu domácnosti mají v současné době důchodci a studenti.

Další informace naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí – záložka dotace a půjčky – kotlíkové dotace.

Předběžné šetření není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Magistrátu hlavního města Prahy slouží informace pouze k poskytnutí základních informací od potenciálních žadatelů a zároveň pro stanovení výše alokace finančních prostředků na kotlíkové dotace pro hlavní město Prahu. 

Kdo má zájem o kotlíkovou dotaci č. výzvy 4. pro nízkopříjmovou domácnost, ať se obrátí na uvedené kontakty: 

Ing. Milan Suchan, e-mail: milan.suchan@praha16.eu, telefon: 234 128 237
Ing. Jiřina Sýkorová, e-mail: jirina.sykorova@praha16.eu, telefon: 234 128 269
Zveřejněno: 03.12.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 861 x
Vytisknout