Dopravní omezení na náměstí Osvoboditelů

Z důvodu pokračování prací v rámci akce nazvané „Karlická x Pod Klapicí, Praha 16“ bude v termínu od 27. ledna do 13. února 2022 realizována na náměstí Osvoboditelů další etapa stavby. Zábory, omezení a vedení dopravy bude převážně ve stejném rozsahu jako dosud, pouze o víkendech 29. - 30. ledna (příp. 5. - 6. února) a 12. - 13. února bude zábor v komunikaci rozšířen kvůli výstavbě dopravního ostrůvku a provoz bude řízen kyvadlově. 


Dále dojde k záboru chodníku v délce cca 90 metrů od ulice U Starého stadiónu směrem k budově Úřadu městské části Praha 16, v níž je umístěn sociální odbor.

Chodci budou vedeni přes parčík pod Korunou, pak na provizorní přechod v nové křižovatce a následně se napojí na stávající pěší trasy. Trasa je uvedena v situační mapě (modrá tečkovaná čára).

 

Investorem rekonstrukce křižovatky je Technická správa komunikací hlavního města Prahy. Zhotovitelem je společnost SILNICE GROUP.

Opatření obecné povahy vydané pražským magistrátem najdete na úřední desce 


Provizorní přechod pod Korunou. Situace 25.1.2022
Provizorní přechod a cesta přes park pod Korunou na snímku z 25. ledna 2022.
Zveřejněno: 25.01.2022 – Lenka Moravcová ; Přečteno 585 x
Vytisknout