Začíná výměna lávky

Od 1. dubna bude zcela uzavřena lávka přes řeku Berounku spojující Radotín se Zbraslaví. Začne výměna nosné konstrukce mostního objektu za novou. Předběžný termín otevření stanovený zhotovitelem je naplánován na 3. července. Dopravní omezení jsou povolena do 14. července 2022. 

Objízdná trasa pro cyklisty vede přes zavěšené lávky pod Pražským okruhem. Uzavřena bude i cyklostezka A1 v úseku od ulice K Přívozu až k části Nad Berounkou. Chodci mohou uzavírku obejít přes náměstí Sv. Petra a Pavla, Nad Berounkou a dál po cyklostezce.

➡ Dopravní opatření na úřední desce silničního správního úřadu

Demolice přemostění bude probíhat v průběhu celého dubna. Od května se stavbaři pustí do přípravy nových podpěr, na které nakonec usadí novou lávku. Stávající betonová lávka bude nahrazena zavěšenou ocelovou příhradovou konstrukcí. Stávající spodní stavba zůstane zachována a bude upravena pro potřeby nového statického systému. Šířka mostovky bude rozšířena na čtyři metry.

Náhradní řešení po dobu výstavby nebude
Radotínská radnice uvažovala o náhradě za chybějící přemostění. Požadavek na řešení provizorní lávky byl původně zmíněn i v soutěži na zhotovitele stavby. Městská část jako zadavatel oslovila i armádu, složky záchranného systému, ale i soukromé společnosti a další dodavatele podobných služeb. "Z nabídek bylo zřejmé, že lehké jednoduché pontonové lávky nelze použít kvůli bezpečnosti provozu, naopak masivní provizorní přemostění Berounky by překročilo 20 % ceny celé nové lávky. Nejlevnější nabídka byla za cenu okolo osmi milionů korun bez DPH, což je na období cca tří měsíců nereálné," uvedl Petr Šiška, radní Městské části Praha 16.

Uvažovalo se i o využití služeb převozníka. I tato varianta na dobu několika měsíců byla zatížena nereálnými podmínkami pro bezpečnost cestujících. 

Design and Build
V první polovině října 2021 byla podepsána smlouva mezi Městskou částí Praha 16 a zhotovitelem lávky přes řeku Berounku, společností Raeder & Falge, která vyhrála výběrové řízení v soutěži „Design and Build" (Nakresli a stav). Soutěž vyhlásila městská část 7. června 2021. Zhotovitel lávky vyhrál výběrové řízení s částkou 38 875 000 Kč (bez DPH).
Tento způsob soutěže není zcela běžný, zhotovitel si dle technického zadání a požadavků zadavatele vypočítá celkovou částku za celý projekt, kterou pak nesmí překročit. Je sice podstatně náročnější na přípravu, ale přináší velké časové i finanční úspory pro obě strany.

Lávku poškodily povodně
Stávající lávka je ve svěřené správě Městské části Praha 16. Od povodní 2002 a 2013 je v havarijním stavu a tak neustále procházela opravami, které hradila radotínská radnice. Na její záchranu to ale nestačilo.

Karel Hanzlík"Zahájení stavby je výsledkem složitých a dlouhé roky trvajících vyjednávání mezi vedením hlavního města Prahy a naší městskou částí," uvádí radotínský starosta Karel Hanzlík. „Prakticky o všechny mosty v metropoli se stará přímo hlavní město a jeho organizace. Problém tady ale nastal po vyhlášení soutěže na zhotovitele nové lávky. Jeden ze zúčastněných subjektů podal proti výsledku odvolání a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pozdržel výběr o dva roky. Ten byl následně zrušen. Abychom záležitost urychlili, dohodli jsme se s hlavním městem na převzetí administrace a zrealizování celé stavby,“ dodává starosta. 

➡ O těchto komplikacích jsme informovali v tomto článku.

Berounka vyškrtnuta ze seznamu toků ke splavnění
Dalším důležitým mezníkem byla legislativní změna, díky které byla Berounka vyškrtnuta ze seznamu toků určených ke splavnění. Původní návrh podoby stavby totiž počítal s průjezdem velkých plavidel. Od tohoto záměru se ale upustilo díky iniciativě radotínské radnice a dalších obcí na toku Berounku. 

➡ Berounka by neměla být vodní cestou
➡ Boj o Berounku pokračuje
➡ "Zachraňme Berounku v její přírodní kráse i pro budoucí generace," volají starostové

V listopadu 2020 bylo rozhodnuto, že se nebude jednat o naprosto novou lávku, ale o celkovou rekonstrukci té stávající. Z té zůstanou betonové podpěry, které projdou úpravou, a také hlavní pylon, který připomíná lodní stěžeň. Nová lávka bude tedy podobná té stávající, ale díky navýšení mostovky i prodloužení pylonu bude podle jejího architekta mnohem vznešenější a navíc o polovinu levnější, než původní varianta z roku 2018.

Za návrhem nové lávky stojí Ing. arch. Josef Pleskot, který navrhoval již desítky různých projektů, mj. Generální konzulát ČR v Mnichově, přednáškový sál v ZOO Praha nebo Svět techniky - Science and Technology centrum v Ostravě a stojí také za přípravou soutěže „Design and Build“.

➡ Rozhovor s architektem Josefem Pleskotem


Zákres do fotografie – návrh nové lávky přes Berounku
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot
Návrh nové lávky přes Berounku v Praze-Radotíně. Zákres do fotografie. 
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot


Zákres do fotografie – návrh nové lávky přes Berounku Autor: Ing. arch. Josef Pleskot
Návrh nové lávky přes Berounku. Zákres do fotografie. 
Autor: Ing. arch. Josef PleskotVizualizace radotínské lávky
Autor vizualizace: Ing. arch. Josef PleskotPorovnání stávající konstrukce v ideálním stavu s její rekonstrukcí
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot

Porovnání stávající konstrukce v ideálním stavu s její rekonstrukcí
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot

➡ Stará lávka navržená architektem Josefem Pleskotem slouží od roku 1994, kdy nahradila jednoduchý pontonový most.

➡ Organizátorem výběrového řízení je Městská část Praha 16, autorem dokumentace pro „Design and Build“ je Ing. arch. Josef Pleskot ve spolupráci s EXCON a.s. a Mott MacDonald CZ, s.r.o.

➡ Stavbu bude provádět společnost Raeder & Falge s.r.o., IČO 28714989, Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice.

➡ Základní údaje o lávce:
 • Délka přemostění: 110 m
 • Délka mostu: 132,60 m
 • Délka nosné konstrukce: 109,30 m
 • Rozpětí polí: 80,49 + 29,34 m
 • Volná šířka: 3,8 m
 • Šířka nosné konstrukce: 3,93 m
 • Celková šířka: 4,37 m
 • Výška mostu nad terénem: 11,5 m (nad dnem koryta Berounky)
 • Stavební výška: 1,1 – 2,85 m
 • Plocha nosné konstrukce: 433, 50 m2.
Související informace: 
 1. Veřejná zakázka "Lávka přes Berounku v Radotíně Design and Build" na Portálu pro vhodné uveřejnění 
 2. Technický popis, detailní studie (pdf, 254 kB)
 3. Související články k tématu radotínské lávky najdete v této oblasti
Současný stav lávky: 

Současný stav radotínské lávky přes Berounku. 
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot Současný stav radotínské lávky přes Berounku. 
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot

Srovnání: 

Srovnávací foto. Zákres do fotografie – původní stav a návrh.
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot Srovnávací foto. Zákres do fotografie – původní stav a návrh.
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot
Zveřejněno: 01.04.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3186 x
Vytisknout