Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet hospodaření za rok 2022

Hlavním bodem programu pondělního jednání Zastupitelstva městské části Praha 16 bylo schválení závěrečného účtu hospodaření za uplynulý rok. Radotínské zastupitelstvo dále projednalo majetkové záležitosti a doplnilo složení kontrolního výboru. Páté řádné zasedání radotínského zastupitelstva proběhlo v aule místní základní školy 19. června.

„Stejně jako v předchozích letech jsme i loni hospodařili zodpovědně a povinný magistrátní audit nakládání s financemi a hospodaření s majetkem proběhl naprosto bez jakýchkoliv negativních zjištění a pochybení,“ zdůraznil radotínský starosta Karel Hanzlík. Dvanáct přítomných zastupitelů (z patnáctičlenného sboru), včetně dvou opozičních, jednomyslně schválilo závěrečný účet hospodaření za rok 2022. 

Téměř dvousetmilionový rozpočet prošel v souladu s platnou legislativou auditem, který provedli pracovníci Odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy. Úředníci prováděli kontrolu radotínských financí ve třech termínech, a to mezi říjnem minulého roku a letošním dubnem.

Jednomyslně byl schválen i návrh na doplnění kontrolního výboru. Sedmým členem tohoto poradního orgánu radotínského zastupitelstva se stane Thomas Jandečka (Piráti a nezávislí kandidáti).

Zveřejněno: 20.06.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 583 x
Vytisknout