Aktuální situace

Ve 14 hodin se sešla Povodňová komise Městské části Praha 16 včetně všech pracovních skupin a shrnula vývoj situace zhruba od osmé hodiny ranní, kdy byly hlášeny první problémy s rozlivem potoků v oblasti Radotína. (Aktuální zpráva 15.45 hod.: MHD byla obnovena v plném rozsahu na všech linkách.) V podvečerních hodinách se již situace zklidňuje a ulice se dočišťují.

Aktuální situace (14.30 hod.) je následující: 
 • Neproběhla evakuace občanů žádné z postižených oblastí. 

 • Nejvíce postižená lokalita je ulice K Cementárně, a to v úseku mezi ulicemi V Sudech a Vápenná. Zde se voda z rozvodněného Šachetského potoka, který teče ve směru od Kosoře, rozlila na komunikace, do zahrad a zatopila části rodinných domů.

 • Další ostře sledovanou lokalitou je oblast Na Cikánce, kde se v oblasti nad Maškovým mlýnem rozvodněnými potoky ze směru od Zadní Kopaniny a od Chotče vylily ze svých břehů retenční nádrže. Voda se však potom vracela zpátky do koryta a tak v oblasti Cikánky nebylo provedeno žádné protipovodňové opatření. 

 • Povodňová komise bude postupně kontaktovat občany z jednotlivých nemovitostí a zjišťovat, jaké prostředky budou požadovat (hasiči již provedli nebo provádějí odčerpávání vody z ulic, zahrad i sklepů rodinných domů. Zajištěny jsou vysoušeče pro potřebné a v případě potřeby či změny situace i evakuační centrum.

 • Situace na komunikacích: 
  V ranních a dopoledních hodinách byly operativně uzavřeny ulice K Cementárně a Na Cikánce, a to z důvodu rozvodnění potoků a provádění likvidačních prací. Obě ulice jsou již průjezdné bez dopravních omezení, ale se zvýšenou opatrností. Na komunikaci se stále nachází vyplavené nánosy, které jsou postupně likvidovány Technickými službami Praha - Radotín a dalšími organizacemi. 

 • V tuto chvíli je situace stabilizovaná, další výhled je postupné ustávání srážek a kulminace všech malých vodních toků.

V Praze platí 1. stupeň povodňové aktivity, a to až do 7.00 hodin zítřejšího dne (30.6.2017). Radotínská povodňová komise má hlídky v terénu, zavedeno je informační centrum na hlavní budově radnice (Václava Balého 23/3, Praha - Radotín), telefony: mobilní 601 309 511 a 601 309 512, nebo pevné 234 128 106.

Aktuální informace 15.15 hod.: V Praze by měly srážky pokračovat j
eště 1 až 2 hodiny a postupně slábnout, jejich úhrn by neměl presáhnout 10-15 mm.

15.45 hod.: MHD byla obnovena v plném rozsahu na všech linkách.

Aktuální zpráva Povodňové komise Městské části Praha 16 (29. 6. 2017, 18.30 hodin): 

 • Celková situace se zklidňuje. Všechna místa, která byla během dnešního dne postižena, jsou průběžně uklízena a do ulic se přistavují kontejnery.
 • Nebyla nutná žádná evakuace osob, nicméně vše na ni bylo připraveno pro případ krizového scénáře zejména v oblasti Cikánky.
 • Všem postiženým byla poskytnuta vyžádaná pomoc, zejména byla odčerpána voda ze sklepů a zahrad a rozvezeny vysoušeče.
 • Všechny komunikace jsou již bez jakýchkoli omezení průjezdné, rovněž městská hromadná doprava již jezdí podle jízdních řádů na všech linkách.
 • Průtok Radotínského potoka se snižuje, intenzívní srážky již nejsou hydrometeorology předpovídány.
 • Další následky budou odstraňovány během pátečního dne, kdy budou opět k dispozici všechny složky Povodňové komise MČ Praha 16.


Zveřejněno: 29.06.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 4700 x
Vytisknout