Doba a místo konání voleb

Starosta Městské části Praha 16, podle § 32, odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

 • Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech:
  • 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
  • 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
 • Místem konání voleb do Evropského parlamentu:

ve volebním okrsku č. 16001 je volební místnost hala u jídelny Pečovatelské služby Praha - Radotín, K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín
pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese:
Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová – č. or. lichá čísla 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská - č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V sudech, Vápenná, Vinohrady.

ve volebním okrsku č. 16002 je volební místnost učebna Kulturního střediska Radotín, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín
pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese:
Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Viničkách, Na Výšince, nám. Osvoboditelů - stará zástavba u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka, U Starého stadionu, U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická.

ve volebním okrsku č. 16003 je volební místnost klubovna Sportovní haly, U Starého stadionu, Praha-Radotín
pro voliče bydlící v oblasti starého Sídliště na adrese:
Sídliště, Týřovická.

ve volebním okrsku č. 16004 je volební místnost Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny, Loučanská 1112/3, Praha-Radotín
pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese:
Horymírovo náměstí, V. Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, Macháčkova, Na Rymáni, nám. Sv. Petra a Pavla, Stadionová, Zítkova.

ve volebním okrsku č. 16005 je volební místnost učebna v budově Channel Crossings, Vrážská 238/8, Praha-Radotín
pro voliče bydlící v oblasti Janky na adrese:
Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická, Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku, Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická.

ve volebním okrsku č. 16006 je volební místnost Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15, Praha-Radotín
pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese:
Chatová, Jarmily Novotné, K Višňovce, Kalabisova, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná, Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78 včetně č.p.  2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria - č. or. 11-45 a 26-52, Živcová.

 ve volebním okrsku č. 16007 je volební místnost v Sokolovně TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2, Praha-Radotín
pro voliče bydlící v oblasti Říháku na adrese:
Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce - mezi orient. č. 7-17, mezi orient. č. 2-24 včetně event. č. 2098 (stará zástavba), Na Říháku, Prvomájová - mezi orient. č. 18-36, mezi orient. č. 11-47,  Strážovská -  mezi orient. č. 8-56  a mezi orient. č.19-61, Štěrková, U Sanatoria, mezi orient. č.  1-9  a  mezi orient. č. 6-22, U Vápenky, Vykoukových.

ve volebním okrsku č. 16008 je volební místnost učebna v Kulturním středisku Radotín, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín
pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště  na adrese:
Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová - orient. č. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů nová zástavba

 • Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.
 • 4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem.
  Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu, a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel tj., že je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky.  V opačném případě mu nebude hlasování umožněno. Volit mohou také voliči nemající trvalý pobyt na území MČ Praha 16 (Radotín) na základě předložení a odevzdání voličského průkazu okrskové volební komisi ve dnech konání voleb. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Dále bude umožněno hlasování voliči, který není zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území MČ Praha 16, u něhož nastala změna trvalého pobytu a tato skutečnost vyplývá z jeho občanského průkazu anebo ve dnech voleb tuto skutečnost prokáže vystaveným potvrzením úřadu, z jehož volebního seznamu pro volby do Evropského parlamentu byl vyškrtnut, respektive potvrzení o zrušení trvalého pobytu v této obci.
 • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Praha 7. 5. 2014

    Mgr. Karel Hanzlík
    starosta MČ Praha 16

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu na území Městské části Praha 16 (pdf, 644,6 kB), strana 2 (pdf, 729,6 kB)

Zveřejněno: 07.05.2014 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 2905 x
Vytisknout