Prezidentské volby

Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 27. ledna 2022 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 hodin do 14 hodin.
➡️ Voličské průkazy 
Pokud víte, že nebudete moci volit v místě svého trvalého bydliště, můžete si požádat o vydání voličského průkazu Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
  • Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu nejpozději do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin.
  • Osobně do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin u Úřadu městské části Praha 16, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a. 
  • O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana.
➡️ Aplikace pro navigaci voličů do volebních místností Kudy k volbám
Pro snadnou orientaci a navigaci do volebních místností můžete využít aplikaci, kterou vyvinul IPR Praha: kudykvolbam.iprpraha.cz. Stačí jen zadat vaši adresu a obratem zjistíte, kde je vaše volební místnost a jak se tam dostanete.

➡️ Přenosná volební schránka
V případě, kdy volič nemůže zejména z důvodu zdraví či věku, osobně přijít do volební místnosti, je možné požádat svou příslušnou okrskovou komisi o přenosnou volební schránku. Na základě takové žádosti vyšle okrsková volební komise své dva členy s přenosnou schránkou přímo do místa bydliště voliče. Žádáme voliče, kteří tuto možnost využili již v prvním kole prezidentských voleb, aby se opět nahlásili se žádostí o přenosnou schránku.

Kontakty do jednotlivých volebních místností:
Číslo okrsku  Volební místnost Telefonické spojení 
16001 Hala u jídelny Domu s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c725 524 914 
16002 Kulturně-komunitní centrum Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15725 524 879
16003 Sportovní hala, U Starého stadionu 1585/9725 524 834
16004 Základní škola Radotín, přístavba u budovy školní jídelny, Loučanská 1112/3
725 524 820
16005 Základní škola Radotín, historická budova, nám. Sv. Petra a Pavla 102/4 725 524 348
16006 Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15725 524 823
16007 Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2725 524 703
16008 Kulturně-komunitní centrum Radotín, náměstí Osvoboditelů 1740/17
725 524 976

Hlasovací lístky dvou kandidátů, kteří postoupili do II. kola, dostanou voliči přímo ve volební místnosti od své okrskové volební komise. 
ℹ️ Kandidáti na prezidenta republiky na serveru Volby.cz

Volič po vstupu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost, buď platným občanským průkazem, nebo cestovním dokladem. Doporučujeme tedy předem zkontrolovat si platnost potřebných dokladů. Pokud bude občanský průkaz neplatný, lze se prokázat cestovním dokladem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Po prokázání totožnosti volič obdrží úřední obálku společně s hlasovacími lístky dvou kandidátů, kteří postoupili do II. kola, přímo ve volební místnosti od své okrskové volební komise. Odebere se za zástěnu, do místa určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro jednoho ze dvou kandidátů, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat zvolený hlasovací lístek nebo nemůže číst, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

➡️ Otevírací doba Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
Ve dnech konání II. kola prezidentských voleb bude pracoviště Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 16 otevřeno v následujících termínech: 
  • v pátek 27.1.2023 od 14 do 22 hodin 
  • v sobotu 28.1.2023 od 8 do 14 hodin
V těchto termínech si občané mohou přijít vyzvednout již vyhotovený občanský průkaz. Telefonní kontakt je 234 128 229. Pracoviště se nachází v patře budovy na náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha – Radotín (adresa na mapách Google). 

➡️ Hlasování pro voliče v izolaci nebo karanténě kvůli onemocnění covid-19
Volič, který je v izolaci nebo karanténě kvůli onemocnění Covidem-19 bude moci ve volbě prezidenta republiky odhlasovat u volebního stanoviště. Pro občany Prahy 16 se toto stanoviště nachází v hasičské zbrojnici SDH Praha – Stodůlky na adrese Tlumačovská 2747/28, Praha 5 – Stodůlky (odkaz na mapu). Ostatní stanoviště zveřejňujeme v dokumentu, který jsme obdrželi z Magistrátu hlavního města Prahy. 

Hlasování proběhne ve středu 25. ledna od 8 do 17 hodin. Při hlasování je nutno mít občanský průkaz, případně cestovní pas, voličský průkaz (pokud byl vydán) a doklad o nařízené izolaci nebo karanténě. Tímto dokladem může být například rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování. Hlasování je možné pouze z motorového vozidla. Na příjezdových komunikacích k volebnímu stanovišti budou pro snazší orientaci umístěny informativní směrové dopravní značky. Volič, který onemocní Covid-19 a není schopen ze zdravotních důvodů odhlasovat u volebního stanoviště, má možnost zažádat o hlasování do zvláštní volební schránky.

Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze podat Magistrátu hlavního města Prahy nejpozději do 26. 1. 2023 do 20 hodin na těchto telefonních číslech:
  •  777 497 060
  •  777 497 078
  •  777 497 082
Telefonní čísla jsou v provozu od 9 do 16 hodin s výjimkou čtvrtku 26.1.2023, tj. posledního dne lhůty, kdy jsou telefonní čísla v provozu od 9 v do 20 hodin. Ve dnech pracovního klidu nejsou linky obsluhovány. Hlasování do zvláštních volebních schránek proběhne v pátek 27.1.2023 od 8 do 22 hodin a v sobotu 28.1.2023 od 8 do 14 hodin.

➡️ Kontakty
Informace týkající se voleb poskytne Mgr. Bc. Zuzana Högerová, tel: 234 128 240, e-mail: zuzana.hogerova@praha16.eu a Jaroslava Bednářová, DiS., tel: 234 128 255, e-mail: jaroslava.bednarova@praha16.eu.


Další informace a pokyny voličům jsme zveřejnili v této oblasti věnované volbám:

12
Zveřejněno: 20.01.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 334 x
Vytisknout