Projekt revitalizace Centrum Koruna

Loga EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha - pól růstu ČR
Polyfunkční stavba čtyř samostatných funkčních celků (Kulturně komunitní centrum Koruna, Dům na půli cesty Koruna, Policie ČR, Základní umělecká škola) byla zahájena v lednu roku 2020 a dokončena v září 2021.

Výběrové řízení na zastavovací podmínky Centrum Koruna: 
 • schváleno 7.12.2011, usnesení č. 354,
 • stanovení pořadí soutěže usnesení č. 434 z 21.3.2012.
Architekt:  Grido, architektura a design – Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, Ing. arch. Ladislav Vendel
Hlavní projektant: Deltaplan, Ing. Petr Kniha

Vizualizace: 

Vizualizace Kulturně-komunitního centra Koruna Vizualizace Kulturně-komunitního centra Koruna

Realizace: 1/2020 - 6/2021
Dodavatel: Albet stavební
Informace o veřejné zakázce: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/centrum-koruna-radotin-stavba
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 91 mil. 

Financování: 
 • Kulturně komunitní centrum Koruna 
  13,5 mil. Kč včetně DPH z Operačního programu Praha - pól růstu + spoluúčast MČ Praha 16: 1,5 mil. Kč včetně DPH

 • Dům na půli cesty Koruna 
  17,3 mil. Kč včetně DPH z Operačního programu Praha - pól růstu ČR + spoluúčast MČ Praha 16: 1,9 mil. Kč včetně DPH

 • Policie ČR – 35 mil. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy

 • ZUŠ – 25 mil. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy

Název projektu: Kulturně komunitní centrum KORUNA

Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000920

Hlavní cíl projektu/operace:

Realizace projektu spočívá ve vybudování nových prostorů pro zajištění možnosti konání sociálně zaměřených aktivit, komunitního setkávání a vzdělávání. Nové kulturně komunitní centrum bude poskytovat aktivity zaměřené na posilování místní sociální soudržnosti a sociálního začleňování.

Prostřednictvím vybudování nového kulturně komunitního centra v návaznosti na dosavadní kulturní centrum vzniknou nové potřebné prostory pro zajištění následné realizace sociálních, kulturních, pohybových, informačních a vzdělávacích aktivit.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Finanční podpora projektu bude 13,5 mil. Kč včetně DPH.

Název projektu: Dům na půli cesty KORUNA

Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000921 

Hlavní cíl projektu/operace:

Cílem projektu je vybudování vhodných prostorů pro umožnění provozu nové sociální služby, která bude poskytovat ubytování, společenské prostředí, terapeutickou činnost a pomoc při  obstarávání osobních záležitostí pro mladé osoby začínající obtížný vstup do samostatného života.

Předmětem projektu je vybudování nového Domu na půli cesty KORUNA. Sociální služba bude zaměřena na sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby. Výstupem projektu bude nový prostor s nabídkou přechodného ubytování a žádoucích návazných sociálně aktivizačních služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Finanční podpora projektu bude 17,3 mil. Kč včetně DPH.


Související články k tématu Kulturně komunitního centra Koruna


 • Kulturně komunitní centrum Koruna přivítalo první návštěvníky

  01.10.2021 / Poslední zářijový den, po roce a půl stavebních činností, slavnostně otevřelo svou bránu nové Kulturně komunitní centrum Koruna. Speciální program plný kultury a setkávání bude pokračovat až do soboty 2. října.
 • Kulturně komunitní centrum Koruna se otevře 30. září

  29.09.2021 / Otevření Kulturně komunitního centra Koruna se bude konat od čtvrtka 30. září až do soboty 2. října. Přinášíme podrobný program na celé tři slavnostní dny.
 • Kulturně komunitní centrum Koruna

  23.09.2021 / Jak to vypadá v Koruně 23. září, tedy týden před otevřením? Grand opening se chystá na 30. září, program bude trvat až do soboty 2. října.
 • Stavba kulturně komunitního centra, 30.8.2021

  31.08.2021 / Na stavbě „NOVÉ KORUNY“ se stále pracuje. Pár dní před kolaudací se dopilovávají poslední "detaily", někde se už stěhuje. Vzniká tady komunitní centrum, Dům na půli cesty, z Výpadové ulice se sem přestěhuje Policie České republiky a nové prostory získá základní umělecká škola.
 • Nová Koruna před dokončením

  24.08.2021 / V pondělí 23. srpna navštívil stavby v areálu radotínské Koruny radní hlavního města Prahy Vít Šimral. Komplexem nových budov ho provedl radotínský místostarosta Miroslav Knotek. Všechny práce v areálu nově rozšířených městských budov za stávajícím Kulturním střediskem Koruna finišují.
 • Stavba kulturně komunitního centra, 13.7.2021

  14.07.2021 / Na stavbě „NOVÉ KORUNY“ se pilně pracuje. Nejdál postoupila stavba objektu určeném pro policejní sbor, kde finišuje pokládka povrchu. Zbývá jen instalace skleněných příček mezi kancelářemi a chodbou a dokončení schodiště včetně zábradlí. V přehrávacím sále v přízemí stavby, který bude využívat umělecká škola, se pracuje na stavbě jeviště.
 • Stavba kulturně komunitního centra, 11.6.2021

  14.06.2021 / Ve vnitrobloku za Kulturním střediskem „U Koruny“ se pokračuje na stavbě Kulturně komunitního centra Koruna, služebny Policie České republiky, nových prostor pro Základní uměleckou školu Klementa Slavického i Domu na půli cesty. Podívejte se, jak vypadá stavba 11. června 2021.
 • Stavba kulturně komunitního centra 21.5.2021

  24.05.2021 / Ve vnitrobloku za Kulturním střediskem „U Koruny“ se pokračuje na stavbě Kulturně komunitního centra Koruna, služebny Policie České republiky, nových prostor pro Základní uměleckou školu Klementa Slavického i Domu na půli cesty. Podívejte se, jak vypadá stavba k 21. květnu 2021.
 • Stavba kulturně komunitního centra, 11.5.2021

  12.05.2021 / Ve vnitrobloku za Kulturním střediskem „U Koruny“ pokračuje stavba Kulturně komunitního centra Koruna, služebny Policie České republiky, nových prostor pro základní uměleckou školu i Domu na půli cesty. Podívejte se na několik snímků ze dvora, které jsme pořídili 11. května 2021.
 • Dvůr za Korunou chystá pestrý program

  12.05.2021 / Do finále spěje stavba budov za Korunou, pro které radotínská radnice získala čtyři různé dotace. Rozjezd je plánován na konec letošního léta. Srdcem dvora se stane komunitní centrum s bohatým programem.
123

Zveřejněno: 25.02.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 6638 x
Vytisknout