Grantový program na rok 2014

Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 1101/2014 ze dne 29. ledna 2014 vyhlásila pravidla pro udělení grantů pro rok 2014. V tomto roce bylo na granty vyčleněno 850 000 Kč, tedy o 100 tisíc Kč více než v loňském roce.

Grantová pravidla pro udělení grantů  na rok 2014 se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li právnickými osobami s účetnictvím vedeným odděleně od účetnictví školy, působícím na území Radotína v oblastech:

  • volného času
  • sportu
  • kultury
      (dále jen žadatelé)

Žádost o grant na předepsaném formuláři a zpracované projekty se přijímají prostřednictvím podatelny na Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, v termínu do 28. února 2014 do 12.00 hodin pro akce konané od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014. Obálka s materiály bude zřetelně označena heslem „Grant“.

Do tohoto termínu budou poskytovány informace ke zpracování projektů pracovnicí kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16  paní Bc. Ivetou Krejčí. Zaslané projekty se žadatelům nevracejí.

Žádosti podané po uplynutí lhůty budou z grantového řízení vyřazeny.

Pravidla pro udělení grantů na rok 2014

Upozornění:
V příloze „Pravidla pro udělení grantů 2014“ byl až do 24. února 2014 chybně uveden termín pro přijímání žádostí.
Omlouváme se za způsobené komplikace.

 

Zveřejněno: 24.02.2014 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 3163 x
Vytisknout