Grantový program na rok 2015

V tomto roce byl na granty vyčleněn 1 mil. Kč, tedy o 150 tisíc Kč více než v loňském roce.

Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 121/2015 ze dne 28. ledna 2015 vyhlásila pravidla pro udělení grantů pro rok 2015. Grantová pravidla pro udělení grantů  na rok 2015 se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li právnickými osobami s účetnictvím vedeným odděleně od účetnictví školy, působícím na území Radotína v oblastech:

  • volného času
  • sportu
  • kultury
      (dále jen žadatelé)

Žádost o grant na předepsaném formuláři a zpracované projekty se přijímají prostřednictvím podatelny na Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, v termínu do 27. února 2015 do 12.00 hodin pro akce konané od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. Obálka s materiály bude zřetelně označena heslem „Grant“.

Do tohoto termínu budou poskytovány informace ke zpracování projektů pracovnicí kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16  paní Bc. Ivetou Krejčí. Zaslané projekty se žadatelům nevracejí.

Žádosti podané po uplynutí lhůty budou z grantového řízení vyřazeny.

Pravidla pro udělení grantů na rok 2015:

 

Vyúčtování grantu (docx, 38 kB)

Zveřejněno: 02.02.2015 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 2775 x
Vytisknout