Usnesení rady č.387

II. místostarosta + OMH - návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4433/2019 na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Radnice MČ Praha 16“, mezi objednatelem Městkou částí Praha 16 a dodavatelem, společností TECHNICO Opava s.r.o., IČ: 25849204, Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, který se týká rozšíření předmětu díla a navýšení ceny

Číslo rady: 23
č. 387
Ze dne 18.09.2019

rada  s o u h l a s í   

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4433/2019 na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Radnice MČ Praha 16“, mezi objednatelem Městkou částí Praha 16 a dodavatelem, společností TECHNICO Opava s.r.o., IČ: 25849204, Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, který se týká rozšíření předmětu díla a navýšení ceny o 176.660,- Kč včetně DPH.

Zveřejněno: 25.09.2019 – Martina Stará ; Přečteno 137 x
Vytisknout