Informace k uzavírce v ulici Zderazská

Na základě požadavku Městské části Praha 16  proběhlo dne 20.12.2019 na stavbě v ulici Zderazská místní šetření  za účasti Policie ČR, společnosti Ropid, dále zástupců zhotovitele a MČ Praha 16. Při tomto šetření bylo jednoznačně konstatováno, že komunikace je stavebně dokončena a z pohledu Policie ČR nic nebrání obnovení provozu.

V tomto smyslu byl požádán Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy, jako příslušný silniční správní úřad, o změnu rozhodnutí o uzavírce této komunikace, které bylo vydáno dne 9.12.2019.

Zveřejněno: 09.01.2020 – Lenka Moravcová ; Přečteno 1023 x
Vytisknout