Jaká je budoucnost železnice v Radotíně?

Ve středu 16. října 2019 proběhla skoro čtyřhodinová diskuze k státem připravované akci - rekonstrukci a modernizaci železniční tratě v úseku Praha – Smíchovské nádraží do 10,516 km úseku železnice, tedy do Prahy – nádraží Radotín, které se zúčastnili zástupci investora (SŽDC), zhotovitelů (EUROVIA CS), projektanta (SUDOP) a samozřejmě zástupců radotínské radnice, kteří veřejnou debatu v nové školní aule organizovali. Moderovaného večera starostou Městské části Praha 16 Karlem Hanzlíkem se účastnily přibližně dvě stovky občanů z Radotína a okolí. Starosta v úvodní části sdělil nejdůležitější aspekty stavby – zvýšení bezpečnosti a kapacity přepravy, dosažení potřebných standardů a zvýšení rychlosti spojů, větší spolehlivost a modernizací snížení hlukové zátěže pro Radotín.

Setkání k rekonstrukci železniční tratě a výstavbě koridoru

Setkání k rekonstrukci železniční tratě a výstavbě koridoru, starosta Mgr. Karel Hanzlík.

Po počáteční prezentaci celého projektu, včetně scénáře časového harmonogramu prací v radotínské části, byly na řadě dotazy občanů, na něž bylo rovnou na místě všemi kompetentními zástupci odpovězeno. V případě dotazů, jež směřovaly na samosprávu, odpovídal přítomným vedle diskuzi vedoucího starosty i jeho zástupce – místostarosta Miroslav Knotek. Ti sdělili, že se zástupci investora průběžně jednali od roku 2013 tak, aby dopady celé stavebně rozsáhlé akce byly na radotínské občany co nejméně bolestivé, a zmínili i to, co se z hlediska budoucího komfortu cestujících podařilo se státem vyjednat. Z probíhající diskuze se, mimo jiné, občané dozvěděli, že historická budova nádraží Radotín, včetně mozaiky, bude zachována (viz. článek na našem webu), dále jaké důležité záležitosti měly vliv na  sestavení celkového harmonogramu a postup stavebních prací a především zazněla informace o dopravních omezeních, případně jaké výhody přinese zrekonstruovaný nádražní prostor (např. bezbariérový a krytý přístup k vlakům).


Setkání k rekonstrukci železniční tratě a výstavbě koridoru   Setkání k rekonstrukci železniční tratě a výstavbě koridoru   Setkání k rekonstrukci železniční tratě a výstavbě koridoru   Setkání k rekonstrukci železniční tratě a výstavbě koridoru

I přes složitá opatření, které plánuje SŽDC, budou zachovány všechny vlakové spoje v obou směrech. Stavba byla zahájena přípravnými pracemi letošní září a stavebně technicky rozsáhlejší akce budou zahájeny na přelomu března a dubna 2020. Stavba by měla být dokončena v červenci 2022 a přestože přinese velké komplikace po dobu svého trvání, po dokončení bude velkým přínosem nejen pro radotínské občany.

Závěrem požádal moderátor občany o trpělivost, investora, a především zástupce zhotovitele, aby dodržoval všechna ujednání a respektoval parametry stavební postupů. 

Občané budou včas, před vlastním zahájením výstavby v březnu 2020, seznámeni s dopravními opatřeními a náhradou městské hromadné dopravy. Celé opatření je připravované ve spolupráci s investorem, dodavatelem stavby, organizátorem MHD společností Ropid a městskou částí Praha 16.


Vloženo: 27.11.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1075 x
Vytisknout