Jednosměrná Zdická a další úpravy dopravy na Viničkách

Zahájení autobusové dopravy v oblasti Viniček si vynutilo některá dopravní omezení. Ta vstoupí v platnost už ve čtvrtek 30. srpna.

Nejpodstatnější změnou je zjednosměrnění Zdické ulice ve směru od Vojetické ke Karlické. Zároveň bude ve vybraných lokalitách ulic Na Viničkách a Zdická omezeno parkování, aby zde mohla linka č. 248 projíždět a zastavovat. V obou ulicích byly také rozšířeny chodníky v místech zastávek (prozatím jen pomocí panelů); kvůli nástupu lidí na vozíku nebo rodičů s kočárky. U zastávky „Dehtínská“ jsou již úpravy dokončeny plně.

Veškeré dopravní značení je již rozmístěno, platit bude od 30. srpna, odkdy také Městská policie hl. m. Prahy přislíbila oblasti Viniček věnovat v příštích dnech zvýšenou pozornost, aby zde nedošlo ke kolizním situacím.

 

Doposud zveřejněné informace:

Linka 248 vyjede v září

Pár upřesnění k novému autobusu na Viničky

Jízdní řády autobusových linek 246, 247 a 248

Zveřejněno: 29.08.2018 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 1120 x
Vytisknout