Koronavirus: Změny od 1. března 2021

Vláda ČR v rámci vyhlášení nového nouzového stavu (od 27. února do 28. března 2021) opět zpřísnila krizová opatření, týkají se především výjimek ze zavřených maloobchodů a služeb, pohybu osob a zavření škol a školek.

Od 1. března od 0.00 hodin do 21. března do 23.59 hodin platí nový zákaz pro maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách. Zákaz se netýká pouze:

a) prodejen potravin,
b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komunikacích,
c) prodejen paliv,
d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
f) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
g) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
h) prodejen novin a časopisů,
i) prodejen tabákových výrobků,
j) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
k) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
l) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
m) pokladen prodeje jízdenek,
n) květinářství,
o) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
p) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
q) myček automobilů bez obsluhy,
r) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
s) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
t) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
u) provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, za podmínky, že je služba poskytována tak, že se ve stejný čas setkává jeden poskytovatel s jedním zákazníkem.


Od 1. do 27. března 2021 budou muset přerušit prezenční školní docházku i žáci 1. a 2. ročníků základních škol včetně přípravných stupňů, speciálních škol a praktických škol jednoletých a dvouletých. Vláda se rozhodla uzavřít i mateřské školy.

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení (pdf, 148 kB)


Další velkou změnou je zákaz všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště (s platností od 1. do 21. března 2021). S výjimkou:

1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,
6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,
7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX.,
9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X.,
10. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,
11. cesta za účelem vycestování z České republiky.

Všechny osoby, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívající výjimky mají povinnost prokázat důvodnost jejich využití písemným potvrzením zaměstnavatele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává.

Potvrzeni zaměstnavatele do místa výkonu práce (docx, 17 kB)
Potvrzeni zaměstnavatele do místa výkonu práce (pdf, 96 kB)

Formulář na cesty mimo okres kromě zaměstnání (docx, 20 kB)
Formulář na cesty mimo okres kromě zaměstnání (pdf, 136 kB)

Čestné prohlášení - vzor (docx, 16 kB)
Čestné prohlášení (pdf, 108 kB)

Otázky a odpovědi (pdf, 168 kB)   

Malá změna je v nařízení ohledně nošení ochranných prostředků dýchacích cest, a to ta, že je zrušena možnost nosit dvě chirurgické roušky. 

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest od 1.3.2021 (pdf, 624 kB)

Sbírka zákonů, částka 39, usnesení vlády o přijetí krizových opatření (pdf, 292 kB)

Sbírka zákonů, částka 38, o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (pdf, 160 kB)
Zveřejněno: 01.03.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 545 x
Vytisknout