Koronavirus: Změny od 25. února 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR a Vláda ČR s platností od 25. února 2021 opět zpřísnili krizová opatření, týkají se především typu ochranných pomůcek dýchacích cest a karantény.

Od 25. února od 0.00 hodin do odvolání se nově zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky (chirurgické roušky) nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC ve vnitřních prostorech stavby, které slouží jako:
  • prodejna,
  • provozovna služeb,
  • zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,
  • zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
  • mezinárodní letiště
  • v prostředcích veřejné dopravy,
  • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
S výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit 1 zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou roušku, ne však šitou roušku, která nesplňuje minimálně normu ČSN EN 14683+AC).

Mimořádné opatření - nošení ochranných pomůcek dýchacích cest (pdf, 252 kB)

Další změna platí od 1. března od 0.00 hodin a týká se především nenařízení izolace (karantény) osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v případě, že:
  • tato osoba má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
  • tato osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
Mimořádné opatření - izolace a karanténa (pdf, 152 kB)

Další změna se týká certifikátu o dokončení očkování a platí od 23. února od 0.00 hodin. Všem poskytovatelům, kteří dokončili očkování proti onemocnění COVID-19 podle příslušného očkovacího schématu, se nařizuje, aby bezprostředně po dokončení tohoto očkování vystavili v prostředí Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), modulu Pacienti COVID-19, certifikát o dokončení očkování a předali jej osobě, u které bylo očkování dokončeno, a která o vystavení a předání tohoto certifikátu požádala.

Mimořádné opatření - vystavení certifikátu o dokončení očkování v ISIN (pdf, 128 kB)

Další je usnesení Poslanecké sněmovny č. 84/2021 o zrušení nouzového stavu nejpozději k 27. únoru 2021.

Sbírka zákonů 34/2021 (pdf, 308 kB)


Zveřejněno: 24.02.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 389 x
Vytisknout