Koronavirus: Změny od 8. června

Od pondělí 8. června dochází k dalšímu uvolňování opatření, která byla vyhlášena v souvislosti s onemocněním covid-19.
  • Povoluje se konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob;

  • Jsou povolena divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nejvýše 500 osob ve stejný čas; provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení s účastí ve stejný čas nejvýše 500 osob (kdy připadá 1 návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům); provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů s účastí nejvýše 500 osob;

  • Povolen je i organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob;

  • Jsou povoleny svatby a bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob;

  • Nejvýše 500 osob může být ve stejný čas na přírodních a umělých koupalištích (kdy připadá 1 návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům).

  • Žáci 2. stupně základních škol mohou do školy na konzultace či třídnické hodiny; docházka není povinná; žáci jsou rozděleni do skupin nejvýše 15 žáků nebo studentů.

  • Do 30. června 2020 (od 5. června) je dočasně zavedena ochrana vnitřních hranic ČR na vzdušné hranici. Kontroly bude provádět Policie České republiky flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace. Tyto kontroly budou zaměřeny zejména na dodržování omezení přeshraničního pohybu osob stanovených Ministerstvem zdravotnictví. 

    Opatření vlády - dočasná ochrana vnitřních hranic České republiky 5. 6. 2020 (pdf, 209 kB) 
Zveřejněno: 08.06.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 639 x
Vytisknout