Křižovatka je konečně průjezdnější

Kvůli rekonstrukci a částečnému uzavření křižovatky pod Korunou se i přes úpravy intervalů světelné signalizace stále tvořily kolony aut.

Dlouhodobá snaha radotínské radnice domluvit se s investorem (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.) a zhotovitelem stavby (Silnice Group, a.s.) na úpravě jak světelné signalizace, tak i zmenšení záboru části ulice Karlické, díky kterému byla doprava vedena v části křižovatky jenom jedním pruhem (u mostku směrem k areálu úřadu), přinesla své ovoce.

Část záboru byla z důvodu plynule a dle harmonogramu probíhajících prací 10. června odstraněna, díky čemuž mohou vozidla ve směru Černošice - centrum Prahy projíždět křižovatkou obousměrně a světelná signalizace byla upravena tak, aby došlo k zrychlení provozu v tomto směru. Změnou by se mělo značně ulevit dopravě v Radotíně a neměly by se již v této oblasti tvořit dlouhé kolony vozidel. K úpravě mohlo dojít i na základě stanoviska od Policie ČR, jelikož práce v rámci koryta Radotínského potoka výrazně pokročily a další stavební práce nevyžadují tak rozsáhlé bezpečnostní opatření  v podobě do komunikace provedených záborů.


Křižovatka pod Korunou má ve směru od Karlické ulice k Horymírovou náměstí opět dva průjezdné pruhy, 11.6.2021
Zveřejněno: 11.06.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 856 x
Vytisknout