Letos bez petard

Magistrát hlavního města Prahy upozorňuje občany, že je především v historickém jádru metropole 31. prosince a 1. ledna zakázáno používat volně prodejnou pyrotechniku. 

V Radotíně je pro tři lokality daná výjimka, a to pro areál sokolovny, náměstí sv. Petra a Pavla a ulici K Lázním.

Na celém území hlavního města je kromě 31. prosince a 1. ledna celoročně zakázáno používat volně prodejnou pyrotechniku (krom míst, které jsou ve vyhlášce MHMP uvedené jako výjimka).

Místa v hlavním městě, kde je zakázáno používat volně prodejnou pyrotechniku i ve výše uvedené dny:
a) v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,
b) na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehové čáry,
c) v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory anebo od domovů pro osoby se zdravotním postižením,
d) na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech a zdržích a ve vzdálenosti do 50 metrů od nich,
e) na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto území,
f) v přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto parků,
g) ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.

Další místa a podmínky pro použití pyrotechniky na území hlavního města jsou vymezená vyhláškou z roku 2017. Zákaz se nevztahuje na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti zákona o pyrotechnice.

Letos bez petard
Zveřejněno: 20.12.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 1573 x
Vytisknout