Měřící zařízení na lávce

Po havárii trojské lávky zadala Městská část Praha 16 mimořádnou prohlídku lávky přes Berounku. Její součástí je návrh na taková opatření, aby stávající lávka mohla být v provozu až do dokončení výstavby nové lávky (předpokládá se cca v roce 2020).

Hlavní navržená opatření:
  • Zamezit vjezdu motocyklů a lávku používat pouze jednotlivými osobami.
  • Zakázat vstup na lávku při rychlosti větru větší než 10 metrů za sekundu.
  • Rozšířit provizorní zabezpečení o zpevnění nosného průvlaku mostovky.
Zúžení prostoru pro vstup na lávku tak, aby ji mohly využívat pouze jednotlivé osoby, včetně umístění výstražné tabule, již bylo provedeno.

V uplynulém týdnu bylo na lávku instalováno výstražné zařízení, které v případě překročení povolené rychlosti větru rozsvítí výstražné červené světlo signalizující zákaz vstupu na lávku.

V průběhu března a dubna bude provedeno další provizorní zpevnění lávky. O podmínkách provozu lávky v průběhu těchto prací na zpevnění budeme informovat.

Měřící zařízení na lávce, 23.2.2018

vyzadujivyzadujivyzadujivyzaduji
Měřící zařízení na lávce, 23.2.2018Psali jsme o lávce:

Zveřejněno: 23.02.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1389 x
Vytisknout