Usnesení rady č.1281

Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4154/2017 na zhotovení akce „K Cementárně 1522 – oprava střechy domu s pečovatelskou službou“ se společností TEKR servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov – Prostřední Suchá, který se týká snížení ceny

Číslo rady: 84
č. 1281
Ze dne 10.01.2018

rada  s o u h l a s í 

s podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4154/2017  na zhotovení akce „K Cementárně 1522 – oprava střechy domu s pečovatelskou službou“ se společností TEKR servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov – Prostřední Suchá, který se týká snížení ceny.

Zveřejněno: 15.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 226 x
Vytisknout