Usnesení rady č.1280

Místostarosta Mgr. Knotek + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ky Školní jídelny Praha - Radotín a jmenování členů konkursní komise

Číslo rady: 84
č. 1280
Ze dne 10.01.2018

rada  j m e n u j e

členy konkursní komise pro posuzování uchazečů do funkce ředitele/ky Školní jídelny Praha - Radotín:

Předseda komise:  Mgr. Miroslav Knotek – člen určený zřizovatelem

Členové komise:  Ing. Pavel Jirásek – člen určený zřizovatelem

  jeden člen dle nominace ředitele Magistrátu hlavního města Prahy

  Renáta Selláková – Školní kuchyně a jídelna Zbraslav

  Ing. Zuzana Ondrušová – Školní jídelna Praha - Radotín

  jeden člen dle nominace ředitele České školní inspekce

  Bc. Iveta Krejčí – člen určený zřizovatelem - tajemnice komise

Zveřejněno: 15.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 209 x
Vytisknout