Usnesení rady č.995

Místostarosta + OE - použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín na pořízení 2 kusů interaktivního zařízení MultiBoard

Číslo rady: 72
č. 995
Ze dne 15.09.2021

rada  s o u h l a s í

s použitím finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín na pořízení 2 kusů interaktivního zařízení MultiBoard v celkové částce 180.165 Kč bez DPH.
Zveřejněno: 20.09.2021 – Martina Stará ; Přečteno 68 x
Vytisknout