Usnesení rady č.971

Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy č. VBP/S24/2154634 mezi budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 a budoucí oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, a investorem vynucené přeložky kabelového vedení Hlavním městem Prahou zastoupeným Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, a.s., IČ: 03447286, Řásnovka 770/8, Praha 1, jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/1, 357/41, 357/42, 357/43, 942/1, 942/2, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého a vysokého napětí

Číslo rady: 69
č. 971
Ze dne 28.07.2021

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy č. VBP/S24/2154634 mezi budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 a budoucí oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, a investorem vynucené přeložky kabelového vedení Hlavním městem Prahou zastoupeným Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, a.s., IČ: 03447286, Řásnovka 770/8, Praha 1, jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/1, 357/41, 357/42, 357/43, 942/1, 942/2, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého a vysokého napětí. 

Zveřejněno: 02.08.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 137 x
Vytisknout