Nejnovější výsledky ze sčítání 2011

Český statistický úřad zveřejnil další definitivní údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Jedná se o takzvané "Základní informace o vybraných územních celcích".

Data jsou členěná do úrovně městských částí hl. m. Prahy:

ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY SLDB 2011 V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE
(podle správních obvodů)
Tab. 1 Obyvatelstvo podle druhu pobytu a podle správních obvodů Prahy ExcelPDF
Tab. 2 Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu, narození v obci obvyklého bydliště a cizinci ExcelPDF
Tab. 3 Obyvatelstvo podle státního občanství ExcelPDF
Tab. 4 Obyvatelstvo podle hlavních věkových skupin a pohlaví ExcelPDF
Tab. 5 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle věku ExcelPDF
Tab. 6 Obyvatelstvo podle rodinného stavu ExcelPDF
Tab. 7 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle vzdělání ExcelPDF
Tab. 8 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity ExcelPDF
Tab. 9 Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání ExcelPDF
Tab. 10 Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti ExcelPDF
Tab. 11 Vyjíždějící do zaměstnání a do škol ExcelPDF
Tab. 12 Obyvatelstvo ekonomicky neaktivní a s nezjištěnou ekonomickou aktivitou ExcelPDF
Tab. 13 Obyvatelstvo podle národnosti ExcelPDF
Tab. 14 Obyvatelstvo podle náboženské víry ExcelPDF
Tab. 15 Domy podle obydlenosti a druhu a osoby v obydlených domech ExcelPDF
Tab. 16 Obydlené domy podle vlastníka domu ExcelPDF
Tab. 17 Obydlené domy podle období výstavby nebo rekonstrukce ExcelPDF
Tab. 18 Obydlené domy podle počtu bytů a podle počtu nadzemních podlaží ExcelPDF
Tab. 19 Obydlené domy podle materiálu nosných zdí a technické vybavenosti ExcelPDF
Tab. 20 Neobydlené domy s byty podle druhu a důvodu neobydlenosti a byty v neobydlených domech ExcelPDF
Tab. 21 Byty podle jejich obydlenosti a druhu domu a osoby v bytech ExcelPDF
Tab. 22 Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu ExcelPDF
Tab. 23 Obydlené byty podle počtu obytných místností ExcelPDF
Tab. 24 Obydlené byty podle počtu osob v bytě ExcelPDF
Tab. 25 Obydlené byty podle technické vybavenosti ExcelPDF
Tab. 26 Obydlené byty podle způsobu vytápění a používané energie k vytápění ExcelPDF
Tab. 27 Plocha obydlených bytů podle druhu domu ExcelPDF
Tab. 28 Průměrná obytná plocha obydlených bytů v přepočtu na 1 byt a 1 osobu podle druhu domu ExcelPDF
Tab. 29 Obydlené byty podle typu (kvality) a neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti ExcelPDF
Tab. 30 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení ExcelPDF
Tab. 31 Bytové domácnosti podle počtu hospodařících domácností a vybavení osobním počítačem ExcelPDF
Tab. 32 Hospodařící domácnosti podle typu domácnosti ExcelPDF
Tab. 33 Hospodařící domácnosti podle způsobu bydlení, manželské páry a faktická manželství ExcelPDF

Veškeré údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů jsou k nalezení na adrese www.scitani.cz. Stránky Krajské správy ČSÚ naleznete zde

Zveřejněno: 16.04.2013 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 5526 x
Vytisknout